Tư vấn pháp luật khác

 • Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
  Trung tâm ngoại ngữ - tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ - tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau :
  Xem thêm
 • Điều kiện thành lập trung tâm giới thiệu việc làm
  Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm thì Trung tâm giới thiệu việc làm (sau đây gọi chung là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành; là tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.
  Xem thêm
 • Tư vấn đăng ký mã số mã vạch
  Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.
  Xem thêm
 • Tư vấn pháp luật thừa kế
  Tư vấn pháp luật thừa kế 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế • Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân; • Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế; • Tư vấn xác định di sản thừa kế; • Tư vấn xác định người thừa kế di sản; • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế; • Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại; • Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản; • Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có); • Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế; • Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế; • Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế; • Tư vấn về Hình thức hợp đồng.
  Xem thêm
 • Tư vấn pháp luật lao động
  Tư vấn pháp luật lao động Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động. Với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng và đủ các qui định của pháp luật lao động Luật vũ Trần cung cấp các dịch vụ tư vấn về pháp luật lao động .
  Xem thêm
 • Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm
  Tư vấn Công bố chất lượng sản phẩm, hoàn tất các Thủ tục Công bố chất lượng sản phẩm nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Luật vũ Trần, Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn Công bố chất lượng sản phẩm tại công ty chúng tôi.
  Xem thêm
 • Thủ tục xin Giấy phép Xây dựng
  1. Giấy phép xây dựng:Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây
  Xem thêm
 • Dịch vụ xin giấy phép lao động
  Mục đích Thống nhất quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài Người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây
  Xem thêm
 • Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm
  DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM Luật vũ Trần 1. Tư vấn các thủ tục và quy chế lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam. 2. Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho việc công bố mỹ phẩm. 3. Thực hiện công việc theo uỷ quyền xin phép công bố lưu hành mỹ phẩm tại Cục quản lý Dược - Bộ Y tế. 4. Tư vấn các vấn để có liên quan sau khi hoàn tất thủ tục công bố. 5. Cung cấp các văn bản pháp lý có liên quan theo yêu cầu.
  Xem thêm