Dịch vụ tư vấn bảo hộ Sáng chế (Patent)

-A +A

Dịch vụ tư vấn bảo hộ Sáng chế (Patent)

Sáng chế (Patent) là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (Khoản 12, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Luật SHTT)  Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức:

 

1. Bằng độc quyền sáng chế: 

Sáng chế được dưới hình thức bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

•         Có tính mới.

•         Có trình độ sáng tạo.

•         Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

Sáng chế được dưới hình thức bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau:

•         Có tính mới.

•         Có khả năng áp dụng công nghiệp.

-     Sáng chế/Giải pháp hữu ích được công nhận là có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, nếu Sáng chế/Giải pháp hữu ích đó:

•    Không trùng với giải pháp nêu trong đơn sáng chế/giải pháp hữu ích có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn hợp lệ sớm hơn; 

•    Trước ngày ưu tiên/ngày nộp đơn hợp lệ của đơn, sáng chế/giải pháp hữu ích chưa được bộc lộ công khai ở trong nước và nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất cứ nguồn thông tin nào (các nguồn thông tin liên quan đến Sáng chế, Giải pháp hữu ích ở nước ngoài; các nguồn thông tin khác (ấn phẩm, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, báo cáo khoa học, bài giảng, triển lãm…).

-     Sáng chế  được công nhận là có trình độ sáng tạo, nếu sáng chế đó:

•    Là kết quả của hoạt động sáng tạo; 

•    Không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

-         Sáng chế/Giải pháp hữu ích được công nhận là có khả năng áp dụng công nghiệp, nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp mô tả trong đơn sáng chế/giải pháp hữu ích có thể thực hiện được giải pháp đó trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai và thu được kết quả như nêu trong đơn.

Các đối tượng không được bảo hộ:

•        Ý đồ,nguyên lý và phát minh khoa học;

•        Phương pháp phòng,chẩn đoán và chữa bệnh cho người,động vật;

•        Giống động vật,thực vật;

•        Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế,giáo dục,giảng dạy đào tạo,...

•        Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm,chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;

•        Phương pháp luyện tập vật nuôi;

•        Hệ thống ngôn ngữ,hệ thống thông tin,phân loại,sắp xếp tư liệu;

•        Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật động vật;

•        Bản thiết kế,sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng;

•        Ký hiệu quy ước,thời gian biểu,các quy tắc và các luật lệ;

•        Phần mềm máy tính,thiết kế bố trí vi mạch điện tử.

Thời hạn bảo hộ Sáng chế là 20 năm đối với Bằng độc quyền sáng chế và 10 năm đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích..

 

Dịch vụ của Luật Vũ Trần:

-    Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ là Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích của các giải pháp kỹ thuật ở Việt và nước ngoài;

-    Làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ (viết bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai), đại diện trong việc nộp đơn yêu cầu bảo hộ ở Việt và ở nước ngoài;

-    Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp ở Việt và ở nước ngoài;

-    Đánh giá khả năng vi phạm các quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích đang được bảo hộ; Đánh giá hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp ở Việt và ở nước ngoài;

-    Thực thi các quyền Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích đang được bảo hộ, gồm: điều tra; giám sát; thương lượng, hòa giải; khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt và ở nước ngoài;

-    Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các Sáng chế/Giải pháp hữu ích ở Việt và ở nước ngoài;

-    Để thực hiện dịch vụ Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Luật Trần Gia & Cộng sự đề nghị Quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin và tài liệu sau:

 

I. Tài liệu yêu cầu:

1.  Bốn (04) bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích xin đăng ký theo nội dung chủ yếu dưới đây.

2.    Bốn (04) bản vẽ, sơ đồ (nếu có); 

3.    Bản ghi rõ những điểm yêu cầu bảo hộ; 

4.    Bản tóm tắt Sáng chế/giải pháp hữu ích; 

5.    Tài liệu chứng minh có quyền ưu tiên nộp đơn. 

6.    Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, theo mẫu đính kèm, trong trường hợp tác giả Sáng chế/giải pháp hữu ích không phải là người nộp đơn; 

II. Thông tin yêu cầu:

1.    Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty/cá nhân có Sáng chế/Giải pháp hữu ích xin đăng ký.

2.    Tên Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

3.    Họ tên, địa chỉ của tác giả (đồng tác giả) của Sáng chế/Giải pháp hữu ích.

4.    Bản mô tả Sáng chế/Giải pháp hữu ích, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

•         Tên Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

•         Lĩnh vực kỹ thuật đề cập của Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

•         Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế/Giải pháp hữu ích, những nhược điểm và hạn chế;

•         Bản chất kỹ thuật của Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

•         Mô tả vắn tắt các hình vẽ (nếu có);

•         Ví dụ thực hiện giải pháp ký thuật;

•               Ðưa một hoặc một vài trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả của giải pháp xin đăng ký;

 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ tại Website, chúng tôi sẽ cử Chuyên viên tư vấn đến tận nơi phục vụ (trong trường hợp quý khách hàng không có nhiều thời gian đi lại). Đến với chúng tôi bạn sẽ thực sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.


 

 

 

Tags: