Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-A +A

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Theo quy định tại Khoản Điều 106 Luật đất đai và Nghị định 148/2020/NĐ-CP các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bâo gồm 4 trường hợp:

Thứ nhất, Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp

Thứ hai, trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

Thứ ba, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Thứ tư, Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể:

 • Cấp không đúng thẩm quyền
 • Không đúng đối tượng sử dụng đất
 • Không đúng diện tích đất
 • Không đủ điều kiện được cấp
 • Không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Sổ đỏ đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để được tư vấn về dịch vụ pháp lý về vấn đề này xin vui lòng liên hệ tới Hãng Luật Vũ Trần.

Hãng Luật Vũ Trần cung cấp các dịch vụ pháp lý về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 • Tư vấn về thủ tục cấp, cấp đổi, cấp chuyển mục đích sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi nhận chuyển nhượng
 • Soạn thảo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước,.........

Hãng Luật Vũ Trần:

Địa chỉ: Số 16 đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 083.214.9999

Email: Info.luatvutran@gmail.com

Website: http://luatvutran.com