Dich vụ tư vấn hợp đồng

-A +A

Dich vụ tư vấn giao kết và soạn thảo hợp đồng

Luật vũ Trần với đội ngũ Luật sư và chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng. Thông qua quá trình tư vấn Luật vũ Trần đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng đồng thời lường trước những vấn đề có thể phát sinh trong quan hệ giao kết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các giao dịch. 

Hiện tại Luật vũ Trần đi sâu nghiên cứu và cung cấp dịch vụ tư vấn đối với các loại hợp đồng sau: 


-    Hợp đồng liên doanh;
-    Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC);
-    Hợp đồng thương mại - dịch vụ
-    Hợp đồng chuyển giao công nghệ;
-    Hợp đồng nhượng quyền thương mại, thương hiệu;
-    Hợp đồng mua bán, cho thuê;
-    Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản;
-    Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, cổ phiếu, cổ phần;
-    Hợp đồng ngoại thương;
-    Và các loại hợp đồng dân sự khác.

Những nội dung 
Luật vũ Trần thực hiện trong quá trình tư vấn hợp đồng: 


1. Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng; 
-       Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;
-       Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;  
-       Sửa đổi đề nghị; 
-       Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;  
-       Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;
-       Hình thức hợp đồng.

2. Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng
-       Phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;
-       Phương thức xây dựng giá và phương thức thanh toán;
-       Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
-       Các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
-       Thời điểm nên giao kết hợp đồng
-       Các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
-       Các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
-       Mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
-       Xây dựng Phụ lục hợp đồng  
-       Các nội dung khác có liên quan:

3. Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng
-       Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
-       Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

4. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
-       Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
-       Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng;

5. Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng
-       Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
-       Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
-       Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;


Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ tại Website chúng tôi sẽ cử Chuyên viên tư vấn đến tận nơi phục vụ (trong trường hợp quý khách hàng không có nhiều thời gian đi lại). Đến với chúng tôi bạn sẽ thực sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.