Tư vấn sở hữu trí tuệ

 • Dịch vụ tư vấn bảo hộ nhãn hiệu thương mại
  Luật Vũ Trần là một tổ chức hành nghề nghề luật sư sẽ tư vấn, đại diện thay mặt theo ủy quyền cho các chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa xin bảo hộ quyền nhãn hiệu trước cơ quan Nhà nước thẩm quyền. Luật Vũ Trần đã và đang tư vấn cho rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề bảo hộ nhãn hiệu.
  Xem thêm
 • Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại
  Như chúng ta đã biết, nhượng quyền thương mại là một hình thức kinh doanh đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. các quốc gia trên thế giới đã hình thành và phát triển một cách hợp lý các vấn đề pháp lý liên quan tới họat động nhượng quyền. Do vậy, những cái tên như: Kentucky, Burger Khan, Five Star Chicken, Jollibee, Carvel, Baskin Robbins, Texas Chicken, Kentucky Fried Chicken, Hard Rock Café, Chili's không những chỉ xuất hiện tại các nước sở tại mà còn vươn xa đến rất nhiều nước trên thế giới trở thành những hệ thống nhượng quyền tòan cầu.
  Xem thêm
 • Dịch vụ tư vấn bảo hộ Sáng chế (Patent)
  Sáng chế (Patent) là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên (Khoản 12, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
  Xem thêm
 • Tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  Luật Vũ Trần đã và đang tư vấn cho rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến vấn đề bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp.
  Xem thêm
 • Dịch vụ tư vấn bảo hộ bản quyền tác giả
  - Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả; - Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả; - Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả; - Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả;
  Xem thêm