Tư vấn đầu tư nước ngoài

 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
  Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập theo qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên. Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp, thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  Xem thêm
 • Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh
  Công ty Luật Vũ Trần là đơn vị hỗ trợ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực thành lập công ty Liên doanh Nước ngoài ,tư vấn đầu tư trong nước ra nước ngoài, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam…. và các vấn đề nội bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
  Xem thêm
 • Tư vấn thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
  VPĐD của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, không có chức năng thực hiện các hoạt động thương mại sinh lời trực tiếp như: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. VPĐD được lập ra nhằm mục đích tìm hiểu thị trường và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài.
  Xem thêm
 • Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
  Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam nhằm thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động liên quan trực tiếp đến các hoạt động trên, theo các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  Xem thêm
 • Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
  Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài khá phức tạp, những thủ tục pháp lý liên quan khiến bạn phải bận tâm nhiều. Luật vũ Trần cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, với các chuyên viên trong nghành sẽ tư vấn giúp bạn có đầy đủ kiến thức cần thiết.
  Xem thêm